Hakkımızda

20 yıldır yükseköğretim hizmeti veren Atılım Üniversitesinin, kuruluşundan beri iç ve dış paydaşlarıyla iletişim sürecini yürüten "Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü" faaliyetlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başlamıştır.

2011 yılından itibaren Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü olarak hizmet veren idari birim, 2017 yılında Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmış ve İletişim Müdürlüğü ve Tanıtım Müdürlüğü alt birimleri oluşturulmuştur.

Direktörlük, Atılım Üniversitesinin kurumsal kimliğinin yurt içi ve yurt dışında kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Üniversite içinde ve üniversite dışında pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile "Atılım Üniversitesi"nin bilimsel, kültürel, endüstriyel, sanatsal ve sportif alanlarda yürüttüğü ilişki ve iletişiminin mutlak bir parçası olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, akademik ve idari tüm birimlere basılı materyal, görsel ve metinsel içerik, promosyon ve insan gücü desteği ile hizmetlerini her geçen yıl arttırarak sürdürmektedir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün kurum dışında sürdürdüğü çalışmaların odağında; üniversite adayları, adayların mensup oldukları okul ve dershaneler, bu kurumların rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere diğer branş öğretmenleri, yöneticileri ve aileleri yer almaktadır.

Tanıtım çalışmalarında; genel anlamda Atılım Üniversitesinin bölüm ve olanaklarının anlatıldığı programlar yanında, ÖSS’ye ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmaktadır.

Sunumlar ilgili kurumda icra edildiği gibi, Üniversiteye yapılan ziyaretler sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Son yıllarda, Üniversitemize, olanaklarımız ve bölümlerin tanıtılması amacıyla yapılan ziyaretler dışında "deneme sınavları" nedeniyle de ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Bir çok şehirde organizasyon firmaları, dernekler, vakıflar ve okullar tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Tanıtım Fuarları" Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesindeki Tanıtım Müdürlüğünün katıldığı kurum dışı etkinlikler arasındadır. Bu fuarlarda stant çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar taleplere bağlı olarak düzenlenen programlarla, Üniversitemiz adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşmaktadır.

Fuarlar dışında ülkemizin pek çok kentine düzenlenen ve rutin şekilde gerçekleştirilen kurum ziyaretlerinde, tanıtım elamanlarımız birebir görüşmelerle Üniversitemizdeki gelişmeleri aktarmakta, sürdürülebilir bir iletişim bağı ve ağı kurmaktadır.

"Tercih Günleri" etkinliği Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen kapsamlı bir etkinliktir.

Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları ziyaretlerde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personeli dışında, Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okumakta olan ve yıl boyu yapılan tanıtım çalışmalarında birime destek olan yüzü aşkın "Hayata Atılım Grubu"na mensup öğrenci, akademik ve idari personel her yönüyle Atılım Üniversitesinin ilke, amaç ve olanaklarını doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kurmaktadır.

Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü aktif olarak görev almaktadır.

Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, sergi, sempozyum, panel gibi etkinliklerde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun icra sürecinde de Kültürel ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü olarak görev yapmaktadır.

Atılım Üniversitesinin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanın hazırlanma sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlanması Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün görevleri arasında yer almaktadır.

Kurumu tanıtıcı broşürler, gazete yazıları, ilanlar, outdoor mecralarda yer alan görseller gibi pek çok materyalin üretilmesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsellerin içeriklerinin oluşturulması ve görsel tasarımı konusunda ajans çalışmaları birim tarafından yürütülmektedir.

Son yıllarda y ve z kuşağı başta olmak üzere, teknolojik gelişmeler sonucunda tüm nesillerin haberleşme mecralarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya"yı da kapsamıştır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda da faaliyet göstermektedir.