Hakkımızda

 
Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü
 
Özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiren, geleceğe iz bırakan bir üniversite olma vizyonuyla eğitime katkı vermeye devam eden Atılım Üniversitesi, toplumsal duyarlılık anlayışı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirme misyonunun üstlenmiştir. Atılım Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.
 
Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü bu çerçeve içinde üniversitenin kurumsal kimliğinin yurt içi ve yurt dışında kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması yolunda çalışmalar yapmaktadır. Üniversitelerin, ülke halklarının bir adım önünde yürümesi ve yol gösterici olması gerekmektedir. Bu sebeple, sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman öğretmen, öğrenci ve eğitim kurumlarının yanında olarak akademik bilgi ve becerinin kendileriyle paylaşımları hedeflenmiştir.
 
Son 3 yıldır başarıyla devam eden, aday öğrencilere bir günlük üniversiteli olabileceği "Bugün Atılımlıyım" projesiyle ilgi duydukları meslekler için yapacakları provayı görebilecekleri "Meslek Atölyesi" çalışmaları başarıyla uygulanmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı iletişimi üstlenmekte ve kurumu en iyi şekilde yansıtmak için iletişim teknolojileri ve kanalları kullanılmaktadır. Bu amaçla hedef kitlelerle iletişim yoğun olarak kullanılmakta ve aynı zamanda web sayfasının sürekli güncel tutulması yönünde çalışılmaktadır. Medya ile iletişimde süreklilik sağlayacak medya planlaması yapılmaktadır. Üniversitenin akademik yıl içinde kullanacağı tanıtım malzemeleri Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğünce hazırlanmaktadır.
 
Günümüzde aktif olarak kullanılan sosyal medya içerik yönetimi ve planlaması, Üniversitemizin marka algısı ve imaj çalışmaları düzenli olarak Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü uzman personelince yapılmaktadır.
 
En çok övgüyü hak eden ise iki yıl önce 30 öğrenciyle kurulan ve bugün sayısı 200 civarına ulaşan "Hayata Atılım Grubu" çalışmalarıdır. Tercih ve tanıtım sürecinde bölümlerini, fakültelerini ve üniversitelerini tanıtan bu konuda sorumluluk alan ve aidiyet duygusunu içinde taşıyan çok sayıda Atılım Üniversitesi öğrencilerine, kendilerine emek veren aileleriyle, Atılım Üniversitesi değerli akademik- idari personeline şükranlarımızı sunuyor ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Yalçın Zaim beyin söylediği üzerine "Atılım Üniversitesi kendi tarihini kendisi yazmaktadır" cümlesine yakışır biçimde iz bırakmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.